opvoeding

Als beide ouders in een gezin gaan werken, wordt het vaak moeilijk geschat om ook nog met het huiswerk en de opvoeding van de kinderen bezig te zijn. Dit is dan ook jammer genoeg een van de redenen dat kinderen niet zo’n goede resultaten halen op school. Toch is het erg belangrijk om in dit